Пон – Пет: 8:00 – 16:30

Проектиране

Изработка на всички проекти необходими за присъединяване към преносните и разпределителни електрически мрежи от NG Technology

Изработка на пълен набор от проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж за преносни и разпределителни електрически мрежи:

  • Подробни устройствени планове
  • Работни проекти, част Електро
  • Работни проекти, част Конструкции
  • Работни проекти, част Архитектура
  • Работни проекти, част Геодезия
  • Работни проекти, част Пожарна безопасност
  • Работни проекти, част План за безопасност и здраве
  • Работни проекти, част Управление на отпадъците
  • Работни проекти, част Временна организация на движението

Извършване на услуги по съгласуване на проектите / подробните устройствени планове с всички необходими инстанции, промяна на предназначението на имоти, учредяване на право на строеж, право на прокарване, както и всички процедури за законосъобразното започване на строителството.

За допълнителна информация:

office@ngtechnology.org, +359 88 400 5578, +359 88 400 5579 и на място в офиса.