Пон – Пет: 8:00 – 16:30

Електроизграждане

Електроизграждане на преносни и разпределителни електрически мрежи от NG Technology

Електроизграждане на преносни и разпределителни електрически мрежи:

  • Оборудване / преоборудване на трафопостове и подстанции
  • Електроизграждане на кабелни захранвания средно и ниско напрежение
  • Въздушни мрежи средно и ниско напрежение
  • Доставка, монтаж и кабелни подсъединявания на БКТП, МКТП и МТТ
  • Направа на фундаменти за БКТП, МКТП и МТТ
  • Доставка, монтаж и кабелни подсъединявания на Eлектрически табла
  • Сключване на договори за изместване на съществуващи електросъоръжения
  • Заземителни и мълниезащитни инсталации
  • Направа на телеуправления
  • Електроизмервания и енергиен мениджмънт

За допълнителна информация:

office@ngtechnology.org, +359 88 400 5578, +359 88 400 5579 и на място в офиса.