Пон – Пет: 8:00 – 16:30

Поддръжка

Поддръжка на преносни и разпределителни електрически мрежи от NG Technology

Поддръжка на съоръжения, изградени съгласно чл. 117, ал. 5 от Закона за енергетиката:

  • Осъществяване на техническа експлоатация и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в електрически уредби и съоръжения
  • Техническата експлоатация, оперативните превключвания и поддръжката се извършват от квалифициран персонал с необходимите квалификационни групи
  • Водене на оперативна документация съгласно изискванията на Наредба № РД-16-57 за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи
  • Извършване на огледи и профилактика на трафопостове
  • Извършване на аварийни ремонти – незабавно, след получен сигнал на един от следните телефони, които са на разположение 24 часа / 365 дни в годината: +359 884 00 55 78, +359 884 00 55 79 и +359 898 915 887

За допълнителна информация:

office@ngtechnology.org, +359 88 400 5578, +359 88 400 5579 и на място в офиса.