Пон – Пет: 8:00 – 16:30

Бетонови комплектни трансформаторни постове

Производство на БКТП:

БКТП са предназначени за присъединяване на битови и небитови клиенти към електроразпределителната мрежа. Те служат за преобразуване на електрическата енергия от разпределителната мрежа към крайните консуматори. Конструкцията на БКТП е стоманобетонова, като се състои от три отсека: отсек средно напрежение, отсек силов трансформатор и отсек ниско напрежение. Доставят се напълно окомплектовани и се изработват във всички възможни конфигурации, съгласно вътрешните спецификации на електроразпределителните дружества, с възможност за изпълнение на търговско мерене на страна средно или ниско напрежение.

БКТП съответстват на:

  • Действащата нормативна база
  • IEC 62271-202:2006 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 202: Комплектни подстанции за високо / ниско напрежение изработени в заводски условия;
  • Вътрешните спецификации на електроразпределителните дружества.

За допълнителна информация:

office@ngtechnology.org, +359 88 400 5578, +359 88 400 5579 и на място в офиса.

ГАЛЕРИЯ И ПРОЕКТИ