Пон – Пет: 8:00 – 16:30

ЗА НАС

Фирма „Ен Джи Технолоджи” ООД е с основен предмет на дейност:

Производство, доставка и монтаж на комплектни трансформаторни постове, и електрически табла; оборудване / преоборудване на трафопостове и подстанции; електроизграждане на кабелни захранвания средно и ниско напрежение; проучване, проектиране, съгласуване на проектите / подробните устройствени планове с всички необходими инстанции за издаване на разрешения за строеж; изпълнение на всички процедури по законосъобразното започване на строителството; цялостно въвеждане в експлоатация на изградените електросъоръженията; поддръжка на електросъоръжения; аварийни ремонти; електроизмервания и енергиен мениджмънт; продажба на електросъоръжения.

В организацията има внедрена и подобрявана система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008.

Разполагаме с оборудвана производствена и офис база, както и с необходимия квалифициран персонал.

ПРОИЗВОДСТВО

УСЛУГИ

ПРОУЧВАНЕ
Проучване на условията за присъединяване към преносните и разпределителни електрически мрежи от NG Technology
ВИЖ ПОВЕЧЕ
ПРОЕКТИРАНЕ
Изработка на пълен набор от проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж за преносни и разпределителни електрически мрежи:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ
Електроизграждане на преносни и разпределителни електрически мрежи от NG Technology
ВИЖ ПОВЕЧЕ
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Подготовка и подаване на заявления в електроразпределителните дружества за:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
ПОДДРЪЖКА
Поддръжка на преносни и
разпределителни електрически мрежи от NG Technology
ВИЖ ПОВЕЧЕ

ПАРТНЬОРИ