Пон – Пет: 8:00 – 16:30

Проучване

Проучване на условията за присъединяване към преносните и разпределителни електрически мрежи от NG Technology

Подготовка и подаване на заявления в преносните и разпределителните дружества за:

  • Проучване на условията за присъединяване
  • Съгласуване на скици / визи
  • Съгласуване на подробни устройствени планове
  • Съгласуване на работни проекти
  • Предоставяне на данни от техническата картотека
  • Сключване на договори за присъединяване на обекти към електрическата мрежа
  • Сключване на договори за изместване на съществуващи електросъоръжения

За допълнителна информация:

office@ngtechnology.org, +359 88 400 5578, +359 88 400 5579 и на място в офиса.