Пон – Пет: 8:00 – 16:30

Електрически табла

Производство на:

1. АВР (Автоматично включване на резервното захранване) на средно и ниско напрежение;
2. Силови табла до 4000 А;
3. Разпределителни табла;
4. Табла за управление и сигнализация;
5. Главни електромерни табла.

Електрическите табла съответстват на

  • Действащата нормативна база
  • Серията стандарти IEC 61439 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение;
  • Вътрешните спецификации на електроразпределителните дружества.

За допълнителна информация:

office@ngtechnology.org, +359 88 400 5578, +359 88 400 5579 и на място в офиса.

ГАЛЕРИЯ И ПРОЕКТИ